Uniós munkavállalók jogai

Munkaidő
Az EU munkajoga szerint a részmunkaidős vállalkozók ugyanolyan jogokat élveznek, mint a teljes munkaidőben dolgozók, így rájuk is vonatkoznak a munkaszüneti napok. A fiatal munkavállalókat, a terhes nőket és a kisgyermekes anyákat speciális EU munkajogi törvények védik.

A munkavállalók tájékoztatása
A munkaadónak kötelessége a munkavállalót tájékoztatni a vállalatnál végrehajtásra kerülő jelentősebb változásokról, így a munkaszervezésben (átszervezések) történő változásokról, és az esetleges bezárást illetően. A tájékoztatást írásban is el kell juttatni az érintett munkavállalóknak.

A cég felszámolása
Amennyiben egy céget, vállalatot felvásárol egy másik cég, a felvásárolt cég alkalmazottainak a munkaszerződése az új munkavállalónál változatlan feltételek mellett marad érvényben.

A kiküldetésben dolgozó munkavállalók
Az ideiglenesen más államban dolgozó munkavállalókra a maximális munkaidőt, a minimálbért, az éves fizetett szabadságot illetően a fogadó országban érvényes szabályok érvényesek.

Kihez fordulhat a munkavállaló a panaszával?
A munkavállaló minden esetben forduljon a helyi munkaügyi felügyelethez, vagy a nemzeti területért felelős minisztériumhoz! Ha a bíróságnál kell eljárást kezdeményeznie panaszát illetően, akkor csak abban van lehetősége hatékony jogorvoslatra, amennyiben ezeket a lépéseket megteszi. Ezzel egy időben a jogsegélyközpontoktól kérjen jogi segítséget, illetve tanácsot.

Benyújthatja e a panaszát a munkavállaló az Európai Bizottsághoz?
Igen. Amennyiben a munkavállalót azért érte sérelem, mert a közösségi jogszabályokat nem ültették át helyesen a nemzeti jogrendszerbe, ha a munkaadó állami szerv, mely nem alkalmazza helyesen az uniós jogszabályt, amennyiben a nemzeti bíróságok vagy törvényszékek nem alkalmazzák helyesen az uniós jogszabályt, vagy nem hajlandók erre.

Ezekben az esetekben ki kell tölteni a „panasztételi űrlapot”, de fordulhat levélben, e-mailben, faxon is az Európai Bizottság Főtitkárságához.